Utbildningsförlag

Utbildningsförlaget Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 följt den digitala utvecklingen och ständigt arbetat för att hitta ett samspel mellan den fysiska och digitala utbildningen. Idag kallas det för “Blended learning” – mixen av analogt och digitalt jobb. Detta arbetssätt ska förenkla utbildning, pedagogik och innehåll i läromedlen för att lärare och elever ska få en enklare vardag.

Genom att fortsätta använda sig av de traditionella metoderna som visat sig fungera i utbildningssyfte och samtidigt använda nyutvecklade, digitaliserade metoder. En förutsättning för att detta moderna utbildningssätt ska fungera är att lärare har den digitala kompetens som dessa utbildningsmetoder kräver.

Sanoma vill göra lärandet lustfyllt och enkelt , och det ska vara fritt hur man vill jobba. Det vill säga hur mycket man väljer att jobba med varje metod. Lärarnas utbildning varierar och de använder sig av olika metoder i olika utsträckning. Blended, digitalt eller i bok, oavsett vad de väljer skall det ge upphov till en förenklad vardag för användarna.

Det är kul att följa den digitala utvecklingen inom utbildning och pedagogik och många har börjat med digital utbildning. Exempelvis, de som idag vill öva sina förmågor inför högskoleprovet 2021 har många möjligheter att via digitala läromedel träna upp sina förmågor.