Så förvaltar du fastigheter

Fastighetsförvaltning är en komplex uppgift som kräver en mångsidig kunskap och praktisk kompetens. Detta är precis vad “Så förvaltar du fastigheter” erbjuder. Boken är skriven av en erkänd expert inom fastighetsförvaltning med många års erfarenhet inom branschen. Denna bok erbjuder praktiska råd och verktyg som du kan använda direkt i din fastighetsförvaltning. Boken täcker aktuella ämnen som hållbarhet och miljömedvetenhet, vilket är avgörande för modern fastighetsförvaltning.

Målgruppen är fastighetsägare, fastighetsförvaltare, tekniska experter inom fastigheter och alla som är intresserade av att förstå hur man framgångsrikt förvaltar fastigheter. Förlaget har en beprövad erfarenhet av att publicera teknisk litteratur av hög kvalitet och har nått en bred läsarkrets inom detta område.

Bokbeskrivning

“Så förvaltar du fastigheter” är en omfattande guide som tar dig genom varje aspekt av fastighetsförvaltning, från grunderna till avancerade strategier. 

Boken avhandlar följande områden. 

Fastighetsportföljshantering 

Lär dig att effektivt hantera en fastighetsportfölj oavsett storlek eller typ av fastigheter du äger.

Underhåll och reparation 

Utforska beprövade tekniker för att hålla fastigheter i toppskick, minska kostnader och öka fastigheternas värde.

Ekonomisk planering

Få insikter om hur du optimerar ekonomisk planering och budgetering för att maximera avkastningen på dina fastighetsinvesteringar.

Lagliga och juridiska aspekter

Förstå de komplicerade juridiska frågorna kring fastighetsförvaltning och hur du kan skydda dina intressen.

Hållbarhetsstrategier

Utforska miljövänliga och hållbara metoder för att förvalta fastigheter och uppfylla de senaste regleringarna.

“Så förvaltar du fastigheter” är den ultimata guiden för alla som är engagerade i fastighetsförvaltning. Den är utformad för att utbilda och inspirera läsarna, och den kommer att vara en ovärderlig resurs för att lyckas med fastighetsinvesteringar och förvaltning.

Fokus på energi-effektiv drift, OVK och ventilation

Att ha ett speciellt fokus på energieffektiv drift och ventilation i boken “Så förvaltar du fastigheter” är mycket relevant och följer den ökande betydelsen av hållbar fastighetsförvaltning. Dessa ämnen är avgörande för att minska fastigheternas energikonsumtion och miljöpåverkan samtidigt som de skapar en mer hälsosam och bekväm inomhusmiljö för de boende och användarna.

Ett exempel på ett kapitel som skulle vara särskilt relevant i sammanhanget är kapitlet om OVK i Göteborg (Obligatorisk Ventilationskontroll). Detta kapitel innehåller följande ämnen.

OVK i Sverige

En översikt över OVK-regler i Sverige, inklusive lagstiftning och krav på fastighetsägare.

OVK-processen

En detaljerad beskrivning av hur OVK-processen fungerar, från förberedelse till genomförande och rapportering.

Ventilationssystem och prestanda

En diskussion om betydelsen av korrekt ventilation och hur man kan utvärdera och förbättra en fastighets ventilationssystem för att uppnå ökad energieffektivitet och inomhuskomfort.

Felsökning och åtgärder

Hur man identifierar och åtgärdar vanliga problem och brister som kan påverka ventilationssystemets effektivitet och drift.

Hållbar ventilation

Strategier och tekniker för att integrera energieffektiv och hållbar ventilation i fastighetsförvaltning, inklusive användning av modern teknologi och innovationer.

Genom att erbjuda detaljerad vägledning och konkreta exempel i detta kapitel kan boken ge fastighetsägare och förvaltare den nödvändiga kunskapen och verktygen för att optimera sina ventilationssystem, uppfylla lagkrav och samtidigt minska energiförbrukningen. Detta är ett utmärkt exempel på hur boken “Så förvaltar du fastigheter” kan vara praktisk och direkt tillämplig för sina läsare med sitt speciella fokus på energieffektiv drift och ventilation.

Om författaren 

Författaren som kommer från Göteborg, är en högt respekterad expert inom området fastighetsförvaltning. Med många års erfarenhet inom branschen har författaren etablerat sig som en auktoritet när det gäller fastighetsförvaltning i Göteborg och även nationellt.

Skribenten har en imponerande akademisk och yrkesmässig bakgrund inom fastighetsbranschen, inklusive utbildning och arbete inom områden som fastighetsekonomi, fastighetsutveckling och teknisk fastighetsförvaltning. Som författare har han delat med sig av sin omfattande kunskap och praktiska erfarenhet genom böcker, artiklar och föreläsningar.

Utöver sin skicklighet som författare och expert inom fastighetsförvaltning har författaren också varit aktiv i branschorganisationer i Göteborg och har arbetat för att främja bästa praxis och hållbarhet inom fastighetssektorn.

Bokförfattaren är känd för sin dedikation till att förbättra fastighetsförvaltningens standarder och för att hjälpa fastighetsägare och förvaltare att maximera sina investeringar. Med sin lokalanknytning till Göteborg och sin internationella expertis är han en idealisk författare för boken “Så förvaltar du fastigheter” och kommer att bidra till dess framgång genom att dela med sig av sina unika insikter och erfarenheter.

Leave a Reply